Údržba zahradních domků

Uchovávejte stavbu v suchu

 • Chraňte objekt před pronikáním půdní vlhkosti použitím vhodné trvanlivé hydroizolační vrstvy oddělující základ od vlastní dřevostavby.
 • Dbejte na udržování střechy ve funkčním stavu - co nejdříve po montáži domku či chaty opatřete střechu trvalou střešní krytinou.
 • Doplňte krytinu vhodným okapovým systémem, tedy lemováním štítů, žlaby a svody (v případě deště s větrem stéká při absenci okapového systému veškerá voda ze střechy přímo na stěny dřevostavby, což podstatně snižuje její životnost).
 • Zajistěte dostatečné odstranění vzdušné vlhkosti uvnitř objektu jeho pravidelným větráním během celého roku.
 • Dřevěné palubkové podlahy nezakrývejte neprodyšnými podlahovými krytinami - zabráníte tak možné kondenzaci vodních par v podlahových vrstvách (zvláště v zimním období).

Nepřetěžujte konstrukci

 • Dřevostavby jsou standardně dimenzovány na běžné zatížení sněhem spolu se zatížením lehkou střešní krytinou dojde-li k extrémnímu zatížení mokrým sněhem, doporučujeme nadměrnou sněhovou vrstvu co nejdříve odstranit.
 • Při případné instalaci "zelené střechy" je nutná konzultace s výrobcem.
 • Stěny především lehkých domků na nářadí nezatěžujte nadměrnými břemeny.
 • U zahradních domků srubové konstrukce nepřipevňujte na stěny předměty na více stěnových palubek (u těchto konstrukcí musí být umožněn svislý pohyb stěn způsobený přijímáním nebo naopak odevzdáváním měnící se vzdušné vlhkosti).
 • Zásahy do konstrukce již smontovaných dřevostaveb nedoporučujeme bez konzultace s výrobcem.

Chraňte povrch dřeva vhodným nátěrem

 • Dřevostavby jsou dodávány s podkladovými hranolky ošetřenými impregnací a většinou i s impregnovanými palubkami podlahy (zahradní domky).
 • Povrch neimpregnovaného dřeva (zvláště pak venkovní plochy) je vhodné ošetřit napouštěcím nátěrem s přísadou fungicidních a insekticidních látek.
 • Pro finální povrchovou úpravu dřeva jsou vhodné lazurovací laky, které nezakrývají texturu dřeva (nanášejte minimálně ve dvou vrstvách - dle pokynu výrobce nátěrové hmoty).
 • Po napuštění dřeva a znovu po aplikaci prvního nátěru lazurou přebruste drsná místa povrchu dřeva (po zaschnutí poslední vrstvy venkovního nátěru je vhodné utěsnit venkovní svislé styčné spáry - jakož i spáry mezi stěnou a okenním či dveřním rámem - bezbarvým silikonovým tmelem).
 • Povrch nátěru pravidelně kontrolujte a podle potřeby obnovujte - ohroženy jsou zejména ostré hrany a plochy s přímým celodenním osluněním a s přímým působením povětrnostních vlivů.
 • Vnitřní plochy doporučujeme ošetřit např. transparentním lakem na vodní bázi nebo voskem podlahu z palubek je vhodné natřít "tvrdším" lakem na dřevěné podlahy nebo napustit voskem.
 • Dřevo je přírodní materiál a přizpůsobuje se změnám vlhkostních a povětrnostních podmínek během roku (při extrémně suchém počasí se mohou objevit mezi jednotlivými díly štěrbiny, které později - po zvýšení vzdušné vlhkosti opět zmizí).
 • Kování oken a dveří (zámky, závěsy, kliky) doporučujeme alespoň jednou za rok promazat olejem (s přísadou grafitu).
Můžeme pracovat s cookies? Pro provoz webu používáme cookies. Můžeme pracovat s cookies? Pro provoz webu používáme cookies.
Můžeme pracovat s cookies?
Pro provoz webu používáme cookies.
Můžeme pracovat s cookies, abychom věděli, jak náš web používáte?